Regulamin

§1. Cel ligi:
1. Popularyzacja E-sportu wśród młodzieży.
2. Wyłonienie najlepszego zespołu w szkole.
3. Reprezentowanie szkoły w mistrzostwach szkół ponadgimnazjalnych w E-sporcie
§2. Postanowienia ogólne
1. Miejsce przeprowadzenia ligi Zespół Szkół im Mikołaja Kopernika w Koninie.
2. W lidze mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół im. Mikołaja
Kopernika, którzy dostarczyli opiekunowi ligi zgodę rodziców na udział w lidze
(załącznik1).Jest to równoważne z akceptacją postanowień Regulaminu.
3. Uczeń, który jest zagrożony oceną niedostateczną będzie zawieszony w uczestnictwie
w lidze do czasu poprawy oceny i uzyskania zgody wychowawcy na dalszy udział.
4. Uczeń, którego frekwencja jest mniejsza niż 85% będzie wykluczony z ligi.
5. Drużyna, która wygra ligę będzie reprezentować szkołę w mistrzostwach Polski
w E-sporcie.
6. Drużyny (zawodnicy) ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się zawodników
w trakcie ligi w przypadku uszkodzeń sprzętu komputerowego – drużyny ponoszą
odpowiedzialność materialną
§3. System rozgrywek.
1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są u nauczycieli informatyki do 30.09 każdego roku.
2. Drużyna może zgłosić maksymalnie pięciu zawodników.
3. Dokonywanie zmian w składzie drużyny możliwe jest tylko i wyłącznie przed
rozpoczęciem meczu.
4. Drużyny biorące udział w turnieju rozgrywają swoje mecze systemem „każdy
z każdym”
5. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów
o zajętym miejscu decyduje bilans rund.
6. Mecze ligowe będą rozgrywane systemem BO3 (Best of three).
7. Mecze będą rozgrywane po za lekcjami zgodnie z terminarzem ustalonym
przez organizatora.

§4. Rozgrywka meczowa.
1. Mecze będą rozgrywane w szkole oraz w domu.
2. Każdy uczeń może posiadać własną klawiaturę i mysz komputerową, słuchawki
i własne ustawienia do gry podczas meczy w szkole.
3. Przerwy między meczami trwają od 5 do 10 minut.
4. Dopuszcza się maksymalnie 15 minut spóźnienia na mecz.
§5. Zasady Fair Play.
1. Uczeń biorący udział w lidze E-sportu zobowiązany jest do przestrzegania zasad Fair
Play.
§6. Postanowienia końcowe
1. Szczegółową interpretację regulaminu ligi, zgłoszone protesty oraz sprawy nieujęte
w/w regulaminie pozostawia się w gestii organizatora.
2. Organizator ligi ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie podczas trwania ligi.