E-SPORT INFO

Regulamin juz Dostepny!
W zakładce 'Regulamin' każdego uczestnika Ligi E-sportowej prosi się o wypełnienie przez rodziców zgody na udział w Szkolnej Lidze E-sportowej do 14 Listopada!
Zgody przyjmuje Pan Tomasz Wojtenko.


MECZE BEDĄ OGŁASZANE NA BIERZĄCO W PONIEDZIAŁKI
MECZE 1 KOLEJKI BEDĄ ROZGRYWANE W SZKOLE. KOLEJNE NATOMIAST W DOMACH.
REWANZE BEDA ROZGRYWANE W SZKOLE WEDŁUG TERMINARZU KTÓRY POJAWI SIE PO ROZEGRANIU MECZY DOMOWYCH.